Kompleksinė IT
infrastruktūros priežiūra

Kompiuterių priežiūra Lietuvoje

  • Pasiūlysime geriausią IT priežiūros variantą
  • Atliksime IT auditą
Paruošime kompiuterius saugiam darbui
Atsakykite į kelis paprastus klausimus ir mes:
IT Priežiūra Ir Valdymas 24/7
metų patirtis
IT sistemų priežiūroje
įvairaus profilio
verslo klientų
mln. € vidutinę metinę apyvartą siekiančios įmonės
25
1500
70
профнастил
профнастил
профнастил
профнастил
IT paslaugos
IT saugumas
IT auditas
IT konsultacijos
IT PASLAUGOS

Veiklos, kuria siekiama užtikrinti patikimą ir nepertraukiamą informacinių sistemų ir technologijų veikimą, visuma. Apima techninės ir programinės įrangos konfigūravimą ir palaikymą, duomenų saugą, informacijos atsarginių kopijų kūrimą, tinklo valdymą ir kitas su IT infrastruktūra susijusias užduotis.
IT SAUGUMAS

Priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti informacijos ir IT infrastruktūros apsaugą nuo išorinių ir vidinių grėsmių ir atakų, visuma. Apima apsaugos priemonių diegimą, saugumo stebėseną, naudotojų saugumo mokymą, pažeidžiamumo analizę ir kitas su informacinių sistemų saugumu susijusias užduotis.
IT AUDITAS

IT infrastruktūros, sistemų ir procesų atitikties nustatytiems standartams ir saugumo reikalavimams vertinimo ir audito procesas. Jis apima dabartinės IT sistemų būklės analizę, pažeidžiamumų ir rizikos nustatymą bei rekomendacijų, kaip pagerinti IT infrastruktūros saugumą ir veiksmingumą, rengimą.
IT KONSULTAVIMAS

Ekspertinių konsultacijų informacinių technologijų klausimais teikimo procesas. Tai verslo procesų analizė, esamos IT infrastruktūros ir sistemų įvertinimas, IT plėtros strategijos kūrimas, rekomendacijos dėl IT sistemų optimizavimo ir tobulinimo.
SUŽINOKITE, KIEK KAINUOJA JŪSŲ IT INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪRA
Atsakykite į 5 klausimus ir pasiūlysime geriausias paslaugų kainas
Nurodykite bendrą įrenginių skaičių
Kaip dažnai atnaujinate kompiuterių operacines sistemas ir programas?
Kaip reguliariai darote atsargines duomenų kopijas?
Kaip saugote kompiuterius nuo virusų ir kitų grėsmių?
Kaip organizuojate kompiuterių ir informacijos saugumo mokymus savo darbuotojams?
Mūsų aukštos kvalifikacijos draugiškų specialistų profesionaliai atliekamos paslaugos skirtos visų nuosavybės formų bei įvairių veiklos sričių įmonėms, siekiančioms, kad IT infrastruktūra dirbtų sklandžiai ir tarnautų Jūsų poreikiams, o iškilus problemoms, jos būtų kvalifikuotai ir skubiai pašalintos, užtikrinant nenutrūkstamą įmonės veiklą, taupant laiką ir išlaidas.
Mūsų aukštos kvalifikacijos draugiškų specialistų profesionaliai atliekamos paslaugos skirtos ir namų vartotojams, įsigijusiems naują techninę įrangą ir pageidaujantiems ją kvalifikuotai paruošti darbui bei saugiai perkelti turimus duomenis.
Pasirinkite papildomas Jums aktualias paslaugas
Kompleksinė IT
infrastruktūros priežiūra
Svetainių kūrimas ir populiarinimas: web-image.lt